Regulamin

Regulamin

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA

WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA

I WYTWARZANIA ODZIEŻY

 REGULAMIN OLIMPIADY