Projekty UE

PO WER 2016

PROJEKT PO WER 2016

„Praktyka zawodowa – życiową inwestycją”

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Materiały:

Cele projektu

pdf

Terminy rekrutacji

pdf

Certyfikaty

pdf

Zasady rekrutacji i kryteria naboru

pdf

Terminy praktyk

pdf

Wykaz uczniów zakwalifikowanych do udziału w praktykach w roku szkolnym 2015/2016

pdf