Projekty UE

Działania w projekcie

W dniu 04 maja 2021 r w ramach przygotowania pedagogicznego stażyści wzięli udział w warsztatach on line - Trening kompetencji interpersonalnych - przygotowany przez panią pedagog Barbarę Wnęk. 

 


W ramach przygotowań do mobilności uczniów, przyszli stażyści zapoznali się z dziedzictwem kulturowym i lokalnymi atrakcjami miejscowości w których to uczniowie będą odbywali praktyki zawodowe. Każda z wybranych miejscowości oferuje szeroki wachlarz miejsc, które stażyści odwiedzą wraz z opiekunami w ramach realizacji programu kulturowego.

 


W dniach 24.III i 14.IV 2021  odbyły się spotkania opiekunów stażystów wyjeżdżających na praktyki zawodowe "Mobilna szkoła". Podczas zebrań omówiono zakres obowiązków opiekunów w każdym z miejsc docelowych - Alicante, Walencja, Barcelona . Omówiono również procedury w związku z Covid 19. 


W dniach 16,17 marca odbyły się zebrania on-line z rodzicami oraz uczniami, którzy w maju będą odbywali staże w ramach projektu "Mobilna szkoła ". Podczas zebrania omówiono szczegółowo działania przygotowawcze oraz zasady bezpieczeństwa podczas realizacji stażu. 


Dnia 04.03.2021 r stażyści zakwalifikowani do udziału w projekcie Mobilna szkoła rozpoczęli zajęcia przygotowawcze z języka hiszpańskiego. Kurs obejmuje 30 godzin zajęć językowych prowadzonych przez lektora języka hiszpańskiego. W ramach zajęć uczniowie poznają podstawowe zwroty z życia codziennego oraz zwroty wykorzystywane w zakładach pracy niezbędne do realizacji programu praktyk zagranicznych.

Życzymy powodzenia i wytrwałości 

 

W dniu 20.01.2021 obyło się spotkanie z koordynatorem projektu podczas którego omówiono zasady pracy na platformie OLS i jak należy przygotować dokument Europass CV. Koordynator odpowiedziała  również na wszystkie pytania uczestników.

Image 1


W dniu 21 grudnia odbyły się spotkania on line z koordynatorem projektu Mobilna Szkoła.
Uczniowie którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie zostali poinformowani o działaniach jakie należy przeprowadzić w etapie przygotowawczym przed mobilnością.
Zostali zobligowani do przygotowania CV oraz wykonaniu testu poziomującego i rozpoczęciu pracy na platformie OLS.
Koordynator przypomniał również główne założenia projektu wraz z zakładanym terminem odbycia  praktyk.

image0


W ramach rekrutacji do projektu „Mobilna szkoła „ w dniu 24 listopada odbył się test z języka angielskiego. W związku z nauczaniem zdalnym, również test miał taką formę i odbył się za pomocą platformy Quizziz 

 


W dniu 14 listopada 2019 r gościliśmy pana Bruno Carromeu prezesa firmy EPD naszej organizacji partnerskiej w ramach programu Erasmus +.
Mieliśmy przyjemność zaprezentować nasza nowa bazę dydaktyczno-warsztatową, jak również omówić szczegóły majowej mobilności uczniów.


ERASMUS DAY

11 pażdziernika  w galerii „Ładniej” miało miejsce otwarcie wystawy pt. „Erasmus in one shot”

Wydarzenie to zostało zorganizowane w ramach Erasmus Days czyli Dni Erasmusa. Są one inicjatywą mająca na celu upowszechnienie rezultatów projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+.

W czasie tych światowych obchodów CKZiU zorganizowało w galerii „Ładniej” wystawę fotograficzną prezentującą działania w projekcie „ Nowe doświadczenie zawodowe – nowe możliwości”.
Uczestnicy  ubiegłorocznych staży  zaprezentowali swoje wspomnienia i podzielili się doświadczeniem  z udziału w projekcie z młodszymi koleżankami i kolegami.
Na otwarcie wystawy przybyli uczniowie CKZiU ubiegający się o tegoroczne staże. Wystawę będą mogli zobaczyć wszyscy mieszkańcy Sosnowca.