Karta Jakości

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ przyznała naszej szkole Kartę jakości mobilności nr 2018-1-PL01-KA109-051741
Jest to bardzo duże wyróżnienie - Kartę posiada tylko 26 szkół w Polsce !
Karta jakości mobilności uznaje operacyjną zdolność instytucji do zarządzania wysokiej jakości projektami mobilności oraz nagradza i wspiera jej wysiłki w zwiększaniu umiędzynarodowienia w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez program Erasmus+. Karta uznaje również wysoką jakość poprzednich projektów mobilności, długoterminowe zobowiązanie do ciągłego ulepszania mobilności i strategiczne podejście organizacji do włączania międzynarodowej mobilności do swojej działalności.
 

karta jakosci