Olimpiada 2019/2020

 


Szanowni Państwo,

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej znalazł się w gronie zwycięzców ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej konkursu na realizację zadania publicznego pt: Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
Zgłoszona do konkursu Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży realizowana we współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu uzyskała dofinansowanie z MEN na realizację trzech kolejnych edycji Olimpiady. Laureaci i finaliści Olimpiady, zgodnie z art. 44zzze ustawy z dnia 7 września 1992 r., o systemie oświaty, są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego.
W związku ze zbliżającym się terminem I etapu ( w dn. 22.10.2019 R Zawodów Szkolnych) Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży, pragnę przypomnieć, iż 30.09.2019 upływa termin zgłaszania szkół.

Aktualny regulamin i terminarz znajdują się na stronie głónej zakładki olimpiada.

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula RODO

Tabela uczestników

Protokół - etap szkolny

PRZYDZIAŁ SZKÓŁ DO OKRĘGÓW

KOMITETY OKRĘGOWE

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU OLIMPIADY

HARMONOGRAM PRZEBIEGU II CZĘŚCI OLIMPIADY

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWODÓW CENTRALNYCH