Rekrutacja do dwóch projektów unijnych

logo Erasmus

Ruszyła rekrutacja do dwóch projektów unijnych

„Nowe doświadczenie zawodowe – nowe możliwości „

„Mobilna szkoła” w ramach programu Erasmus +.

 

Działanie zakłada mobilność uczniów klas trzecich technikum. W ramach projektów uczniowie odbędą 4 tygodniowe staże w miesiącu maju 2020 r w Hiszpanii i Portugalii.

 

GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

- podniesienie kompetencji zawodowych uczniów

- zdobywania nowych umiejętności zawodowych

- doskonalenie znajomości języków obcych

- kształcenie umiejętności oceniania jakości pracy własnej i członków zespołu

- rozwój kompetencji interpersonalnych i społecznych

- wzrost świadomości międzykulturowej

- nauka tolerancji

- zwiększenie konkurencyjności uczniów na rynku pracy

- wdrażanie nowych metod i form pracy w kształceniu praktycznym

- urozmaicanie form i metod pracy z uczniem

- umiędzynarodowienie szkoły

- zwiększenie atrakcyjności szkoły w regionie

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .
Klauzula Informacyjna RODO Czytaj . . .