Rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej

Drodzy absolwenci szkół podstawowych serdecznie zapraszamy do zapoznania się z warunkami rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.

 

TERMINYPREZENTACJA

ROZSZERZONEPUNKTY

 

 

 


 

KRYTERIA REKRUTACJI DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Punkty za świadectwo ukończenia szkoły
ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) 18 pkt
ocena z matematyki (za ocenę celującą) 18 pkt
ocena z języka angielskiego (za ocenę celującą) 18 pkt
ocena z:
  • plastyki: technik reklamy / technik usług fryzjerskich / krawiec / fryzjer / fotograf
  • informatyki: technik ekonomista / technik rachunkowości / technik hotelarstwa / pracownik obsługi hotelowej
  • biologii: technik weterynarii
  • geografi: technik organizacji turystyki
  • technika: technik żywienia i usług gastronomicznych / technik usług klenerskich / technik fotografii i multimediów / technik przemysłu mody / technik usług fryzjerskich / kucharz / cukiernik / piekarz /kelner
(za ocenę celującą) 18pkt
szczególne osiągnięcia 18 pkt
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt
aktywność społeczna 3 pkt
RAZEM ZA ŚWIADECTWO maksymalnie 100 pkt
Punkty za egzamin ósmoklasisty
wynik z języka polskiego 100% x 0,35=35 pkt
wynik z matematyki 100% x 0,35=35 pkt
wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 100% x 0,3=30 pkt
RAZEM ZA EGZAMINY maksymalnie 100 pkt
© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .
Klauzula Informacyjna RODO Czytaj . . .