Projekty UE

Działania w projekcie PO WER 2017

Uroczyste rozdanie certyfikatów projektu praktyk zagranicznych 
„Od stażysty do europejskiego specjalisty” realizowanego w ramach programu POWER

Młodzież Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 w maju 2018 roku wyjechała na czterotygodniowe praktyki zawodowe do Hiszpanii. Dzięki pracy w zagranicznych przedsiębiorstwach podnieśli swoje kompetencje językowe, zdobyli nowe doświadczenie zawodowe, zwiększyli szanse na rynku pracy, nauczyli się tworzyć poprawne relacje interpersonalne. Dnia 15 listopada w obecności rodziców miało miejsce rozdanie certyfikatów potwierdzających udział uczniów w mobilności zagranicznej. Młodzież opowiedziała i zaprezentowała przebieg całego pobytu w Hiszpanii. Przedstawiła miejsca praktyk, miejsce zamieszkania, okolice z jaką obcowali każdego dnia oraz ciekawe miejsca w Maladze, które zwiedzili. W maju kolejny wyjazd uczniów do malowniczej Hiszpanii, mamy nadzieję, że będzie równie udany.