EDTEX

LogosBeneficairesErasmus RIGHT PLEDTEX

 

Na mocy umowy partnerskiej  zawartej pomiędzy  Association of Textile, Clothing and Leather Industry (ATOK) będącego  koordynatorem projektu, a Gminą Sosnowiec, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64  jest partnerem   projektu;   MIĘDZYNARODOWE PARTNERSTWO STRATEGICZNE W EDUKACJI TEKSTYLNO- ODZIEZOWEJ-EDTEX (International Strategic Partnership in Textile Education)
Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus+, działanie K1.

 Celem projektu jest współpraca  partnerów  projektu w zakresie innowacji oraz wymiana dobrych praktyk w dziedzinie kształcenia zawodowego.

Główne założenie projektu:

 • Zapewnienie wykwalifikowanych pracowników dla zrestrukturyzowanego przemysłu tekstylnego
 • Równowaga pomiędzy oczekiwaniami pracodawców,  a programami odzieżowych  szkół średnich i wyspecjalizowanymi jednostkami szkolenia zawodowego przygotowującymi pracowników do wejścia na rynek pracy.
 • Wspieranie szans zawodowych i mobilności absolwentów


Rezultaty projektu :

 • Analiza krajowych ram kwalifikacji i bieżącej sytuacji w przemyśle włókienniczym i odzieżowym w Czechach, Polsce, Hiszpanii, Portugalii pod kątem wytycznych do przygotowania umowy wielostronnej
 • Studium porównawcze programów edukacyjnych szkół partnerskich
 • Stworzenie efektów uczenia wspierających przyszłą mobilność między szkołami i partnerami w oparciu o założenia ECVET
 • Umowa wielostronna pomiędzy partnerami projektu dotycząca wspierania partnerstwa strategicznego między stronami projektu oraz partnerami odzieżowo-tekstylnymi.

Czas trwania projektu: 01.12.2016 – 30.11.2018

Partnerzy projektu :

 • TZU - Textilní zkušební ústav, s.p. Textile Testing Institute (Czechy)
 • ATP - ASSOCIACAO TEXTIL E VESTUARIO DE PORTUGAL (Portugalia)
 • MODATEX Centro de Formação Profissional da Indústria Têxtil,Vestuário, Confeção e Lanifícios, Portugal  (Portugalia)
 • SPŠT - Středni průmyslova škola textilni, Liberec (Czechy)
 • PIOT -  Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego w Łodzi
 • CKZIU -Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
 • ASECOM - Asocación de Empresas de Confección y Moda de la Comunidad de Madrid (Hiszpania)
 • FUENLLANA CENTRO CULTURAL PEDRALTA S.A