KOLEJNY WIELKI SUKCES NASZYCH UCZNIÓW

9518 czerwca odbył się finał konkursu KOMÓRKOMANIA organizowany przez Komendę Miejską w Sosnowcu w ramach II Edycji programu "Nie tylko alkohol rodzi przemoc". Celem konkursu było podniesienie poziomu  wiedzy, świadomości oraz uwrażliwienie uczniów z klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych  w obszarze zjawiska przemocy w rodzinie oraz przemocy rówieśniczej.

Zadaniem konkursowym było nakręcenie za pomocą telefonu komórkowego krótkiego filmu, spotu  którego przewodnim wątkiem miał być problem przemocy, agresji werbalnej i niewerbalnej, promocji a także form pracy i pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych. Nasze uczennice Jagodzińska Wiktoria, Grudzień Natalia (kl. IGTŻ) zajęły I miejsce a Białas Jessica i Jaworska Ewa (kl. I GH) III miejsce. Zwycięskie pary odebrały cenne nagrody z rąk podinsp. Andrzeja Zbierańskiego – Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu. Uczennice stworzyły nagrodzone filmy pod opieką Pani Agnieszki Dziedzic. Nad całością projektu czuwał pedagog szkolny Pani Anna Karolewska.

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .