Podpisanie umowy partnerskiej z MZZL

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu podpisała umowę o współpracy z Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu reprezentowaną przez panią dyrektor, Joannę Sekułę. Współpraca została podpisana na rzecz podniesienia jakości i atrakcyjności kształcenia praktycznego uczniów Technikum nr 1 Ekonomicznego w zawodach: Technik ekonomista i technik organizacji reklamy. W ramach współpracy MZZL będzie wspierać Centrum w realizacji procesu dydaktycznego opartego na zdobywaniu praktycznych umiejętności zawodowych poprzez praktyczne szkolenie uczniów, doskonalenie zawodowe nauczycieli, współpracę w zakresie realizacji projektów unijnych oraz nawiązywanie kontaktów zawodowych. Postrzegając edukację młodzieży jako obszar wspólnych działań partnerzy w ramach umowy zobowiązują się również do wspierania przedsięwzięć i projektów mających na celu promowanie kierunków kształcenia w zawodach związanych z branżą w których kształcą się uczniowie Centrum. Podpisanie umowy partnerskiej wzmocni relacje ze środowiskiem pracy oraz wpłynie na budowanie otoczenia pracodawców Centrum.

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .