TECHNIK WETERYNARII

weterynaria

NOWOŚĆ
w Technikum nr 1 Ekonomicznym
Technik weterynarii

Kwalifikacje:

 • Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
 • Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego

Zawód technika weterynarii jest zawodem poszukiwanym na europejskich rynkach pracy. Jest polecany tym wszystkim, którzy chcieliby sprawować opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych oraz wykonywać zabiegi sanitarno-higieniczne i fizykoterapeutyczne. Technik weterynarii pomaga lekarzowi weterynarii w codziennej praktyce zawodowej. Może również wykonywać czynności związane z badaniem i higieną mięsa w rzeźniach.

Kształcenie w zawodzie

 • Kształcenie w zawodzie odbywa się w czteroletnim technikum dla absolwentów
 • Po zdobyciu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik weterynarii można podwyższyć kwalifikacje na studiach w szkołach wyższych na kierunku zootechnika, rolnictwo, agroturystyka, weterynaria oraz przetwórstwo spożywcze, a także na wielu innych kierunkach przyrodniczych.
 • Dodatkowo może ukończyć kurs kwalifikacyjny w zakresie zawodów pokrewnych, np. technik agrobiznesu, technik rolnik, technik hodowca koni.

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Ciągły rozwój weterynarii i rolnictwa, wprowadzanie nowych metod, technologii obliguje technika weterynarii do ustawicznego dokształcania się i doskonalenia umiejętności zawodowych. Technik weterynarii może być zatrudniony w zakładach leczniczych dla zwierząt i organach inspekcji weterynaryjnej. W ostatnich latach pojawiają się nowe miejsca pracy dla technika weterynarii w usługach pielęgnacyjnych dla zwierząt czy długoterminowej rehabilitacji. Należy posiadać wykształcenie średnie technika weterynarii lub pomaturalne z zakresu profilaktyki i lecznictwa zwierząt, aby podjąć pracę asystenta weterynaryjnego.

Technik weterynarii może pracować w:

 • lecznicach,
 • przychodniach dla zwierząt,
 • w punktach weterynaryjnych,
 • zakładach higieny weterynaryjnej,
 • laboratoriach weterynaryjnych,
 • rzeźniach,
 • stadninach koni i zakładach hodowli oraz unasienniania zwierząt,
 • inspektoratach weterynaryjnych,
 • zakładach inspekcji weterynaryjnej,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierzętami hodowlanymi,
 • ośrodkach gminnej służby rolnej,
 • zakładach przetwórstwa mięsnego,
 • ogrodach zoologicznych,
 • schroniskach dla zwierząt,
 • fermach,
 • gospodarstwach Agencji Rynku Rolnego,
 • Powiatowych Inspektoratach Weterynaryjnych.

Technik weterynarii może również prowadzić własną działalność w ramach hodowli zwierząt, doradztwa hodowlanego czy usług inseminacyjnych. Może prowadzić samodzielne gospodarstwo rolnicze lub zatrudnić się w firmach związanych z agrobiznesem. Może również pracować jako trener, specjalista w zakresie opieki i zabiegów kosmetycznych u małych zwierząt, pracownik sklepu z artykułami dla zwierząt.

Proponowane rozszerzenia:

 • obowiązkowo - język angielski 180 godz.,
 • do wyboru: biologia 240 godz., chemia 240 godz.
 • plus przedmiot uzupełniający obowiązkowy historia i społeczeństwo: 120 godz. - łącznie 540 godz.

Przedmioty zawodowe w kształceniu teoretycznym

750 godz. między innymi: podst. dz. gosp., administracja weterynaryjna, anatomia i fizjologia zwierząt, inseminacja zwierząt, diagnostyka weterynaryjna, choroby i pielęgnacja zwierząt,

Przedmioty zawodowe w kształceniu praktycznym

750 godz.:

 • kształcenie zawodowe praktyczne prowadzenie w oparciu o system kształcenia dualnego w rzeczywistych warunkach pracy (czyli u pracodawcy).
 • w podstawie programowej realizacja pracowni: anatomiczna, zootechniczna, laboratoryjna, inseminacyjna, zabiegowa, nadzoru i kontroli.
© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .