WARSZTATY W SOSNOWIECKIM PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYM

W dniach od 14 do 27 listopada 2018 r. młodzież CKZiU uczestniczyła wraz z opiekunami w zajęciach warsztatowych w Sosnowieckim parku Naukowo-Technologicznym. Warsztaty prowadzone były przez pracowników naukowych Wydziału Farmacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Tematyka zajęć dotyczyła badań naukowych oraz profilaktyki prozdrowotnej.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia „Krew i mocz jako źródło informacji o zdrowiu, chorobie i uzależnieniach”, „Profilaktyka uzależnień a wybrane elementy opieki farmaceutycznej”, „Substancje psychoaktywne – zatrucie i uzależnienie ze szczególnym uwzględnieniem papierosów i e-papierosów”,  „Narkotyki i dopalacze – niebezpieczne związki”, „Współczesne uzależnienia a laboratorium biotechnologiczne”, „ABC środków psychoaktywnych – co każdy wiedzieć powinien”. Zajęcia były interesujące i bardzo podobały się młodzieży. Taka pozaszkolna forma edukacji prozdrowotnej z pewnością wpłynęła na wzrost wiedzy i umiejętności uczniów na temat uzależnień oraz stała się przyczynkiem do zmiany postaw.

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .