Nowe możliwości dla absolwentów CKZiU

W ramach realizacji projektu „Nowe doświadczenie zawodowe - nowe możliwości” z programu ERASMUS + tegoroczni absolwenci techników w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Grota Roweckiego 64 odbywają 4 tygodniowe praktyki/ staże zawodowe w Hiszpanii i Portugalii. Z uwagi na sytuację epidemiczną wyjazd planowany w 2020r. został przesunięty na lipiec 2021 r. 

Młodzież zdobywa specjalistyczną wiedzę i doświadczenie zawodowe w międzynarodowym środowisku pracy u zagranicznych pracodawców w Barcelonie, Walencji i okolicach Lizbony. Stażyści poznają, m.in. specyfikę i organizację pracy w danej branży, najnowsze urządzenia i technologie, praktyczną stronę wdrażania obowiązujących norm unijnych, zdobywają  wiedzę z zakresu funkcjonowania różnorodnych podmiotów gospodarczych  i unijnego rynku pracy. Dzięki wyjazdowi mogą również podnieść swoje kompetencje językowe w zakresie  języka angielskiego zawodowego i komunikacyjnego oraz podstaw języka kraju partnerskiego, jak i doświadczyć wielu niezapomnianych chwil podczas realizacji programu kulturowego. 

Udział w projekcie pozwoli absolwentom CKZiU na zdobycie konkurencyjnej pozycji na lokalnym, krajowym i europejskim rynku pracy oraz zwiększenie szans na zatrudnienie, a uzyskane podczas stażu certyfikaty potwierdzające kompetencje, będą niewątpliwie stanowiły mocną stronę w ich życiorysach zawodowych.

Wakacje

Plakat Dopalacze Wypalacze grozne narkotyki

Konkurs CKZiU wita wiosnę

roztrzygniecie konkursu wita wiosna

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 nowoczesnym branżowym ośrodkiem egzaminacyjnym

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 stało się nowoczesnym branżowym ośrodkiem egzaminacyjnym o zasięgu ogólnopolskim, w którym od bieżącego roku przeprowadzane  są  egzaminy sprawdzające zakres wiedzy i umiejętności zawodowych, nie tylko uczniów sosnowieckiego Centrum,  ale również uczestniczą w nich zdający zgłoszeni przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie. 

Egzaminy odbywają się  w oparciu o nowoczesne pracownie zawodowe CKZiU w wielu kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodach branży przemysłu mody, fryzjerskiej, fotografii i multimediów, gastronomicznej i przemysłu szklarskiego. Zmodernizowana  infrastruktura i doskonale wyposażona baza dydaktyczna sosnowieckiego Centrum, odpowiadająca warunkom zbliżonym do rzeczywistego środowiska pracy, zadecydowała  o rozszerzeniu zasięgu ośrodka egzaminacyjnego poza region. 

Uczniowie w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe wyposażani są w konkretne umiejętności zawodowe i specjalizacje dostosowane do potrzeb gospodarki. Egzaminy zawodowe stanowią dla zdających przepustkę do zatrudnienia i osiągnięcia sukcesu na rynku pracy.

Wszystkim zdającym życzymy powodzenia!

Szczepienia uczniów

Szczepienia uczniow w wieku 12 18 lat rekomendacje dla rodzicow plakat

Staże zawodowe uczniów CKZiU

            Słoneczna Hiszpania po raz kolejny przywitała uczniów klas trzecich Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Grota Roweckiego 64, gdzie grupa 51 stażystów realizuje swoje praktyki zawodowe w ramach projektu Erasmus + „Mobilna szkoła”. Zdobywają oni branżowe doświadczenie u zagranicznych pracodawców z Barcelony, Walencji i Alicante. Majowa mobilność uczniów, kształcących się w zawodach: technik przemysłu mody, fototechnik, technik usług fryzjerskich, technik ekonomista, technik organizacji reklamy, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej , technik hotelarstwa potrwa do 6 czerwca 2021 r.      

Poza realizacją programu praktyk zagranicznych stażyści poznają kulturę Hiszpanii, lokalne atrakcje i podszkolą język hiszpański, którego podstaw mogli się nauczyć na dodatkowych zajęciach z lektorem przed wyjazdem.

Listy gratulacyjne

ŚNIADANIE ZAWODOWÓW” W CKZIU

16 czerwca 2021r. mieliśmy zaszczyt gościć doradców zawodowych szkół podstawowych. 

Dyrekcja, wicedyrektorzy oraz kierownicy kształcenia praktycznego przedstawili kierunki kształcenia w centrum, omówili szczegółowo proces kształcenia praktycznego na kierunkach już  funkcjonujących w szkole oraz tych które kształcą młodzież od niedawna. Przybyłych gości najbardziej zainteresowały nowe zawody w CKZiU takie jak : KRAWIEC, TECHNIK STYLISTA, TECHNIK RACHUNKOWOŚCI. 

Reprezentacji szkół podstawowych poznali warunki prowadzenia zajęć zawodowych praktycznych i teoretycznych w  nowych pracowniach, które powstały w ramach projektów unijnych. Zgodnie ze ścieżką udziału w projektach, oprócz doposażenia bazy dydaktycznej, uczniowie mają możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych takich jak np. kurs prawa jazdy, umiejętnościowe kursy zawodowe. 

Nasza szkoła nigdy nie stoi w miejscu, cały czas się rozwijamy i mamy nadzieję, że za rok zaproszeni goście będą mogli poznać nowe rozwiązania edukacyjne, które będziemy mieli do zaoferowania absolwentom szkół podstawowych. 

Powrót do szkoły