Ogólnopolski Tydzień Kariery 2018

otk 2018Ogólnopolski Tydzień Kariery 2018

Hasłem przewodnim tegorocznego Tygodnia Kariery było „Bądź architektem swojego szczęścia!”. W dniach 15-19 października br. w CKZiU z tej okazji odbywały się warsztaty, wykłady oraz prelekcje dla młodzieży. Podczas tego tygodnia doradcy zawodowi oraz nauczyciele w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego podjęli szereg działań umożliwiającym młodzieży rozwijanie talentów i kompetencji. Odbywały się kiermasze ofert pracy oraz cykl zajęć wspomagających planowanie kariery edukacyjno-zawodowej uczniów, a także ich aktywizacje zawodową na rynku pracy.

Uczniowie oddziałów gimnazjalnych uczestniczyli w zajęciach pt. „Jak długo uczymy się?” przygotowanych przez doradcę zawodowego, dotyczących planowania kariery edukacyjnej w obliczu perspektywy Life Long Learning - uczenia się przez całe życie. Wśród starszych uczniów Centrum bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się kiermasze ofert pracy, które dzięki współpracy z Punktem Pośrednictwa Pracy w Sosnowcu oraz Młodzieżowym Biurem Pracy z Katowic odbyły się we wszystkich szkołach. Przedstawiciele jednostek Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Katowicach prezentowali aktualne oferty pracy stałej, dodatkowej oraz dorywczej dla młodzieży.

W Centrum odbywały się zajęcia związane z planowaniem kariery poświęcone aktualnej sytuacji na rynku pracy. Uczniowie spotkali się z panią Elżbietą Marcinkowską z Młodzieżowego  Centrum Kariery z Katowic. Warsztaty pod hasłem „Kwalifikacje a kompetencje, czyli wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne” oraz „Współczesny rynek pracy – branże przyszłości. Praca za granicą – plusy i minusy.” dotyczyły wiedzy niezbędnej przy planowaniu własnego rozwoju osobistego i zawodowego w odniesieniu do kwalifikacji oraz kompetencji pożądanych przez pracodawców. Podczas spotkania młodzież miała możliwość skonfrontowania swoich atutów oraz umiejętności w obliczu wymagań stawianych młodym ludziom wchodzącym na rynek pracy.

Zorganizowany przez doradców zawodowych cykl warsztatów, prelekcji oraz kiermasze ofert pracy zwiększyły świadomość uczniów na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy, kompetencji pożądanych przez pracodawców, a także rozwinęły gotowość młodych ludzi do skutecznego planowania własnej kariery zawodowej oraz rozwoju osobistego. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w warsztatach, zapoznawali się z aktualnymi ofertami pracy oraz korzystali z rozmów indywidualnych z doradcami zawodowymi.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział. Do zobaczenia podczas Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2019 !

 

 

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .
Klauzula Informacyjna RODO Czytaj . . .