Projekty UE

Listy uczestników PO WER 2017

FE Wiedza Edukacja Rozwojeuropejski fundusz spoleczny

Projekt dofinansowany z Funduszy Unii Europejskiej


 

„Od stażysty do europejskiego specjalisty”
 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
POWERVET-2017-1-PL01-KA102-036799

Szkolenie job shadowing:  09 lipiec – 13 lipiec  2018 rok Valencja

Lista zakwalifikowanych nauczycieli Technikum nr 3 Gastronomiczno- Hotelarskie :

 1. Badura Małgorzata
 2. Mączka Dariusz
 3. Paszczela Dorota
 4. Skipiała Agnieszka

Rezerwa :

 1. Zaród Anna

Praktyka zawodowa:  07 maj – 01 czerwiec  2018 rok Walencja

Lista zakwalifikowanych uczniów  Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru :

 • technik przemysłu mody
 1. Błaś Izabela
 2. Kaczkoś Aleksandra
 3. Kopińska Sabina
 4. Pąpka Julia
 5. Tabaka Żywia
 • fototechnik
 1. Kocur Monika
 2. Marzec Zuzanna
 3. Pieszczek Julia
 • technik usług fryzjerskich
 1. Bronecka Anna
 • lista rezerwowa
 1. Różyc Karolina - fototechnik
 2. Białach Sandra - technik usług fryzjerskich

Praktyka zawodowa:  07 maj – 01 czerwiec  2018 rok Malaga

Lista zakwalifikowanych uczniów  Technikum nr 1 Ekonomiczne :

 • technik ekonomista
 1. Boryń Anita
 2. Dziurla Paweł
 3. Graczykowska Patrycja
 4. Gruszka Mariusz
 5. Janczyk Weronika
 6. Kuś Paulina
 7. Siemińska Weronika
 8. Stolarska Kinga
 9. Włodarska Ewelina
 • technik organizacji reklamy
 1. Karbowska Nicol
 2. Góral Klaudia

Lista rezerwowa

 1. Oliwia Gemra – technik ekonomista
 2.  Dąbrowska Kamila – technik organizacji reklamy

Praktyka zawodowa:  07 maj – 01 czerwiec  2018 rok Barcelona

Lista zakwalifikowanych uczniów  Technikum nr 3 Gastronomiczno- Hotelarskie:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 1. Glonek Aneta
 2. Kosek Natalia
 3. Sojka Natalia
 4. Wąsowska Anna
 • technik hotelarstwa
 1. Waligóra Paulina
 2. Wojtanowska Patrycja
 • technik obsługi turystycznej
 1. Dowolski Patryk
 2. Maj Judyta
 • kelner
 1. Dądela Patryk
 • lista rezerwowa
 1. Woźnicki Michał – technik hotelarstwa
 2. Lubowska Wiktoria – technik obsługi turystycznej
 3. Janik Weronika – technik żywienia i usług gastronomicznych