Harmonogram praktyk zawodowych 2017/2018

Harmonogram praktyk zawodowych  

na rok szkolny 2017/2018

ważny od dnia 01.09.2017 r.

Poz.

Klasa

Zawód

Nr zawodu

Termin

TECHNIKUM nr 1

1.

III a

TECHNIK EKONOMISTA

331 403

07.05. – 15.06.2018r.

2.

III b

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

333 906

07.05. – 01.06.2018r.

3.

III c

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

333 906

07.05. – 01.06.2018r.

TECHNIK EKONOMISTA

331 403

07.05. – 15.06.2018r.

TECHNIKUM nr 3

5.

II GHT

TECHNIK HOTELARSTWA

422 402

03.04. – 30.04.2018r.

II GHT

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

422 103

03.04. – 30.04.2018r.

6.

II GKŻ

KELNER

513 101

03.04. – 30.04.2018r.

III GKŻ

KELNER

513 101

07.05. – 01.06.2018r.

III GKŻ

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

343 404

07.05. – 01.06.2018r.

7.

III GOa

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

343 404

07.05. – 01.06.2018r.

8.

III GHT

TECHNIK HOTELARSTWA

422 402

07.05. – 01.06.2018r.

9.

III GHT

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

422 103

07.05. – 01.06.2018r.

TECHNIKUM nr 7

10.

 III Ta

 TECHNIK PRZEMYSŁU MODY

 311 941

07.05. – 01.06.2018r. 

 III Ta

 TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

514 105 

07.05. – 01.06.2018r. 

11.

 III Tb

FOTOTECHNIK

343 104 

07.05. – 01.06.2018r. 

III Tb TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 514 105 07.05. – 01.06.2018r.
12 SP7 TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH 514 207 07.05. – 01.06.2018r.