Stypendium szkolne

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!
W imieniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu informujemy, iż od 01.09.2018 ulegnie zmianie dotychczasowa formuła współpracy naszych instytucji w zakresie pomocy materialnej uczniów. Innowacje w tym zakresie wymusza nowa ustawa RODO, która weszła w życie z dniem 25.05.2018 r.
W związku z powyższym informujemy Państwa, iż wszystkie formalności związane z realizacją świadczenia „stypendium szkolne”, w tym dostarczanie i rozliczanie faktur obsługiwane będą w budynku przy ul. 3 Maja 33 pok. 212 

Od 01 września 2018 roku szkoły nie pośredniczą w realizacji tego zadania!