Predyspozycje zawodowe

PŁATNY STAŻPredyspozycje zawodowe – określane są mianem wrodzonych skłonności do wykonywania danego zawodu. Ściśle wiążą się z uzdolnieniami, talentami posiadanymi przez daną osobę.

Nasz charakter odbija się na sposobie naszej pracy. Pewne predyspozycje ułatwiają nam działanie w określonych zawodach i na danych stanowiskach. Jak je określić?

Rozważając problem predyspozycji zawodowych, należy zacząć od zadania sobie ważnego egzystencjalnego pytania: kim jestem? Określenie swej osobowości to praca na lata, ale istnieją pewne narzędzia pomagające ustalić nasze zdolności. Predyspozycje to pojemne pojęcie. Zawiera w sobie cechy określające osobowość, temperament, talenty oraz preferencje, czyli zainteresowania, pasje i wartości. To, jakie predyspozycje posiadamy, nie musi być dla nas oczywiste, czasami zaś, poddani presji otoczenia, uznajemy pewne zdolności za własne i idziemy przez życie niejako w cudzej skórze. Warto mieć więc w pamięci Sokratejskie zawołanie: „Poznaj samego siebie!”

Do poznania samego siebie użyteczne mogą okazać się opracowane przez psychologów i rekruterów testy predyspozycji. To zestawy twierdzeń na temat preferencji i stylów działania, które analizujemy pod kątem zgodności z naszym charakterem. „Kocham towarzystwo”, „lubię rywalizację”, „muszę mieć najpierw uporządkowane zaplecze i dopiero potem rozpocząć pracę nad projektem” - czy któryś z tych opisów możemy do sobie przypisać?

Odpowiedź ukazuje, który z rodzajów aktywności jest nam bliższy. A istnieje ich kilka: kierowniczy, społeczny, metodyczny, innowacyjny lub przedmiotowy. Odpowiednio charakteryzują one pracownika jako lidera, społecznika, metodologa, pomysłodawcę przedsięwzięć, czy też rzemieślnika. Jeśli rzetelnie zastanowimy się nad odpowiedziami, możemy trafić w dziesiątkę z wyborem zawodu, lub stanowiska zgodnego z preferowanym stylem pracy.

Istnieje możliwość poprawy niektórych niedoskonałości naszego charakteru. Załóżmy, że nasza praca wymaga od nas łatwości komunikacji z klientem, tymczasem należymy raczej do osób nieśmiałych. Nie jesteśmy bezradni, możemy nad sobą pracować - Chcąc na przykład poprawić nasze umiejętności kontaktowania się z innymi ludźmi, możemy zacząć od sporządzenia listy czynności, które wykonujemy w sytuacjach społecznych (np. mówimy komplementy, krytykujemy, narzekamy). Następnie sprawdzamy, jak często wykonujemy każdą z nich i w jakich warunkach. Na koniec możemy wyznaczyć cele, które pomogą nam stać się takimi ludźmi, jakimi chcielibyśmy być – stwierdza psycholog Robert E. Franken. Jest to metoda kreowania naszych uzdolnień oparta na samoobserwacji, wyciąganiu wniosków z naszych działań.

Psycholodzy twierdzą, że nie powinno się walczyć z dominującymi cechami charakteru, ale zaakceptować je i wykorzystać na swoją korzyść. Człowiek o uosobieniu artystycznym, z pewnością nie zrealizuje się w finansach i księgowości, bo przy wysokim poziomie kreatywności, wykonywanie powtarzanych i rutynowych prac, będzie dla niego drogą przez mękę.

Zaciekawiło Cię jakie masz predyspozycje?

Zapraszam do wykonania testów predyspozycji zawodowych!

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .
Klauzula Informacyjna RODO Czytaj . . .