Egzamin - Informacje

 
Informacja o sesjach egzaminacyjnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2017/2018:
Informujemy, że zgodnie z informacją Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie w roku szkolnym 2017/2018 egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie można zdawać tylko w sesji zimowej: styczeń -  luty 2018 roku i letniej: czerwiec – lipiec 2018 roku.
W związku z tym uczniowie, którzy złożyli deklaracje na sesję jesienną: wrzesień – październik 2017 r proszeni są o korektę złożonych deklaracji w sekretariacie szkoły. 
 

 
INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA
EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE  ico pdf
 

 
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

z 22 listopada 2017 r.
w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2018 r.

ico pdf
 

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z 22 listopada 2017 r.
w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w sesji styczeń-luty 2018 r.  

ico pdf