Egzamin Zawodowy Technikum nr 7

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Harmonogram egzaminów sesja czerwiec 2020

Technikum nr 7

Branżowa szkoła I stopnia nr 4

Szkoła Policealna nr 7

Podstawa programowa 2017, kwalifikacja AU.

LP

TERMIN

MIEJSCE

ETAP PISEMNY

23.06.2020

Godz. 10.00

AU.23 technik fotografii i multimediów

CKZIU Grota Roweckiego 66

23.06.2020

Godz. 10.00 

AU.21 technik usług fryzjerskich,

AU.21 fryzjer,

23.06.2020

Godz.12.00 

AU. 14 technik przemysłu mody

23.06.2020

Godz.14.00 

AU. 62 technik usług kosmetycznych

ETAP PRAKTYCZNY

25(czwartek) ,26(piątek).06.2020

godz. 09.00, godz. 15

AU.23 technik fotografii i multimediów

CKZIU ul. Grota Roweckiego 64

27( sobota) i 29 (poniedziałek).06.2020

godz. 09.00, godz. 15

AU.21 technik usług fryzjerskich

CKZIU ul. Grota Roweckiego 66

30 (wtorek).06.2020

godz. 09.00, godz. 15

AU.21 fryzjer

CKZIU ul. Grota Roweckiego 66

27( sobota) i 28 (niedziela).06.2020

godz. 09.00, godz. 15 

AU. 14 technik przemysłu mody

CKZIU ul. Grota Roweckiego 66

29 (poniedziałek) .06.2020

Godz.12.00 

AU. 62 technik usług kosmetycznych

CKZIU ul. Warneńczyka 9

Podstawa programowa 2012, kwalifikacja A.(egzamin poprawkowy)

LP.

TERMIN

MIEJSCE

1.

28 (niedziela) 06.2020

Godz. 9.00

A.20 fototechnik, fotograf

CKZIU ul. Grota Roweckiego 64

2.

28 (niedziela) 06.2020

Godz. 15.00

A.25 fototechnik

CKZIU ul. Grota Roweckiego 64

3.

22.06.2020

Godz. 09.00

A.48 technik technologii odzieży

CKZIU ul. Grota Roweckiego 66

4.

22.06.2020

Godz. 13.00

A.49 technik technologii odzieży

CKZIU ul. Grota Roweckiego 66

5.

29 ( poniedziałek).06.2020

Godz.15.00

A.71 technik przemysłu mody

CKZIU ul. Warneńczyka 9

6.

22.06.2020

Godz. 13.00

A.74 technik przemysłu mody

CKZIU ul. Grota Roweckiego 66

  1. Wykaz przyborów część pisemna

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/Komunikat%20o%20przyborach%20egz%20zaw%20NOWY%20pis-I-II_2020.pdf

  1. Wykaz przyborów część praktyczna

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/z/Komunikat_o_przyborach_egz_zaw_NOWY_prakt_I-II_2020.pdf

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .
Klauzula Informacyjna RODO Czytaj . . .