Egzamin Zawodowy Technikum nr 7

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Sesja Czerwiec-Lipiec 2019

Harmonogram


Komunikat 1
Komunikat 2
Komunikat 3