TECHNIKUM NR 1 EKONOMICZNE Z TYTUŁEM „BRĄZOWEJ SZKOŁY 2023 W RANKINGU PERSPEKTYW"

Z radością i dumą informujemy, że w zorganizowanym po raz 25 Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2023 nasza szkoła – Technikum nr 1 Ekonomiczne w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu - zajęła II miejsce wśród sosnowieckich techników, 41 miejsce w województwie śląskim i 336 miejsce w kraju i ma prawo do używania tytułu honorowego BRĄZOWEJ SZKOŁY 2023.Ranking „Perspektyw” to „profesjonalnie uporządkowana informacja”, pochodząca wyłącznie ze sprawdzonych źródeł zewnętrznych. W rankingu wskazuje się 500 najlepszych techników w kraju, w tegorocznym wzięło udział 1185 techników, które spełniły wyśrubowane kryterium wejścia, czyli maturę w maju 2022 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej dla liceów/techników.

W rankingu kryteria są znane, sprawdzone i oczywiste. Pod uwagę bierze się wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, sukcesy uczniów w olimpiadach oraz wyniki egzaminów zawodowych. To ogromne wyróżnienie dla naszej szkoły i sukces wynikający ze współpracy Dyrekcji szkoły, wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i ambitnych uczniów, chłonnych wiedzy, otwartych na świat, świadomych, że start w dorosłość i stworzenie sobie szansy na sukces zawodowy wymaga solidnej pracy, pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności.