Kształcenie ustawiczne

AKADOS KarieraKształcenie ustawiczne jest procesem stałego odnawiania, doskonalenia i rozwijania kwalifikacji ogólnych i zawodowych jednostki, trwającym w ciągu całego jej życia. Skierowana do osób dorosłych część uczenia się przez całe życie (ang. lifelong learning) rozumianego jako całość aktywności poznawczych podejmowanych w trakcie życia z myślą o pogłębieniu wiedzy, umiejętności lub kwalifikacji (z przyczyn osobistych, społecznych lub zawodowych). 

Kształcenie może odbywać się poprzez rozwój własnej kariery w:

  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego;
  • szkoleniach, kursach zawodowych lub hobbystycznych;
  • studiach podyplomowych;
  • wyjazdach studyjnych, konferencjach, seminariach;
  • a także poprzez:
  • oglądanie lub słuchanie audycji edukacyjnych;
  • czytanieczasopism edukacyjnych;
  • naukę za pomocą Internetu (na odległość).

Kształcenie ustawiczne może być sprawą indywidualnej jednostki (podnoszącej swoje kwalifikacje z własnej inicjatywy i na własny koszt), bądź też może być projektowane, organizowane i finansowane przez pracodawcę. W takim przypadku kształcenie ustawiczne pracowników jest elementem uczenia się organizacji.

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .
Klauzula Informacyjna RODO Czytaj . . .