Złap za stery do swojej kariery - Ogólnopolski Tydzień Kariery 2022 w CKZiU

Hasłem przewodnim tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery było motto: „Złap za stery do swojej kariery”. W dniach 17-21 października w CKZiU z tej okazji odbyły się warsztaty, wykłady oraz prelekcje dla młodzieży. Doradcy zawodowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego podjęli szereg działań umożliwiających młodzieży rozwijanie talentów, predyspozycji i kompetencji. Odbył się kiermasz ofert pracy oraz cykl zajęć wspomagających planowanie kariery edukacyjno-zawodowej uczniów, a także ich aktywizację zawodową na rynku pracy. 

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2022 rozpoczęły prelekcje dla uczniów dotyczące krajowego i zagranicznego rynku pracy oraz warsztaty planowania kariery zawodowej przygotowane przez doradców zawodowych z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Katowic. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się co w obecnych czasach oznacza słowo „kariera”, jak planować swoją drogę zawodową w oparciu o własne zasoby – mocne strony, pasje, talenty, zdolności i umiejętności, a także jakie są oczekiwania pracodawców oraz możliwości zatrudnienia pracowników młodocianych na krajowym i zagranicznym rynku pracy. 

Doradcy zawodowi CKZiU przygotowali zajęcia z treningu umiejętności interpersonalnych, podczas których młodzież miała za zadanie zbudować wieżę z makaronu spaghetti. Celem tak zwanego „Marsmallow Challenge” było przede wszystkim nabycie umiejętności pracy zespołowej wraz z umiejętnościami komunikacji, współpracy, i kreatywności w środowisku pracy, ucząc się jednocześnie pracy pod presją czasu, zarządzania sobą i zespołem oraz rozwiązywania konfliktów.

Wśród starszych uczniów Centrum bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się kiermasz ofert pracy, który został zorganizowany przez Młodzieżowe Centrum Kariery z Sosnowca. Przedstawiciele jednostki Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP prezentowali aktualne oferty pracy stałej, dodatkowej oraz dorywczej dla młodzieży, a także udzielali indywidualnych porad zawodoznawczych.

W Centrum odbyły się również zajęcia poświęcone sytuacji na lokalnym i krajowym rynku pracy, w trakcie których doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu przedstawił aktualne zapotrzebowanie na zawody i pracowników, zawody deficytowe i nadwyżkowe oraz zawody i branże przyszłości.

Zorganizowany przez doradców zawodowych cykl warsztatów, prelekcji oraz kiermasz ofert pracy zwiększyły świadomość uczniów na temat obecnej sytuacji na rynku pracy, kompetencji pożądanych przez pracodawców, a także rozwinęły gotowość młodych ludzi do skutecznego planowania własnej kariery zawodowej oraz rozwoju osobistego.Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w warsztatach, zapoznawali się z aktualnymi ofertami pracy oraz korzystali z rozmów indywidualnych z doradcami zawodowymi, a wielu z nich postanowiło nie czekać już dłużej, tylko świadomie złapać za stery do swojej kariery!