Informacja Edukacyjno - Zawodowa

640 12577W ramach informacji edukacyjno - zawodowej doradca zawodowy 

oferuje informacje i poradę w zakresie:

 • wyboru/zmiany szkoły ponadgimnazjalnej/policealnej/wyższej
 • wyboru kierunku studiów
 • wyboru zawodu, zmiany zawodu
 • nabywania i podnoszenia  kwalifikacji zawodowych,
 • podjęcia lub zmiany zatrudnienia,
 • poszukiwania informacji o zawodach i specjalizacjach
 • informacji o kursach, szkoleniach i innych formach  kształcenia
 • informacji o  rynku pracy,
 • metod poszukiwania pracy w kraju i zagranicą , w tym poprzez sieć EURES
 • przygotowania  i analizy  dokumentów aplikacyjnych,
 • metod rekrutacji i przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej  z pracodawcą.
© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .
Klauzula Informacyjna RODO Czytaj . . .