Cele Ośrodka

strzałki i ludzieCele działania Ośrodka Poradnictwa Zawodowego
i Informacji Zawodowej:

strzałkaprzygotowanie uczniów/słuchaczy do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej,

strzałkaprzygotowanie ucznia/słuchacza do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak bezrobocie, adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej,

strzałkaprzygotowanie ucznia/słuchacza do roli pracownika,

strzałkaprzygotowanie rodziców uczniów/słuchaczy (lub ich opiekunów prawnych) do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych,

strzałkapomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych.

 

 

 

 

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .
Klauzula Informacyjna RODO Czytaj . . .