UCZENNICA TECHNIKUM NR 1 EKONOMICZNEGO LAUREATKĄ KONKURSU O UNII EUROPEJSKIEJ

Uczennica klasy 3A – Sandra Sadyn – została laureatką Konkursu „18 lat Unii Europejskiej”, zorganizowanego przez EUROPE DIRECT Katowice. Przedmiotem konkursu było przygotowanie pracy konkursowej, której tematem przewodnim były różne aspekty związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Konkurs skierowany był do studentów oraz uczniów i absolwentów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa śląskiego.

ue

Nagrodzona przez jury konkursowe praca Sandry, rozważała zagadnienie: "Strefa euro. Szansa, czy zagrożenie dla rozwoju Polski?"
Opiekę merytoryczną nad uczennicą sprawowała pani Urszula Kordecka – Tarnowska, nauczycielka geografii.
Na laureatów czekają nagrody, a ich prace staną się częścią publikacji przygotowywanej przez EUROPE DIRECT Katowice. Naszej uczennicy gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.