WITAJ SZKOŁO, CZYLI ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 W TECHNIKUM NR 1

Wybiła już godzina.
Dzwonek! Rok szkolny się zaczyna.
Znów dni popłyną pracowite
Nad książką szkolną, nad zeszytem....
Życzymy wszystkim na początek
Szkolnego roku - samych piątek!

IMG 3927

Czas płynie bardzo szybko. Wydaje się, że zaledwie wczoraj żegnaliśmy szkołę, ciesząc się z rozpoczętych wakacji, a już puka do drzwi nowy rok szkolny. Znowu zabrzmi szkolny dzwonek, korytarze będą rozbrzmiewać uczniowskim gwarem, a sale lekcyjne staną się miejscem zdobywania wiedzy i umiejętności.

IMG 3929

1 września w sali gimnastycznej Technikum nr 1 Dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne i uczniowie spotkali się, by rozpocząć kolejny rok szkolny 2022/2023. Prowadzące uroczystość uczennice klasy 3 A z rozrzewnieniem przypomniały beztroskie chwile wakacyjnego wypoczynku, życząc wszystkim, by te wspomnienia osładzały czas wytężonej pracy szkolnej. Nawiązując do 83 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz trwającego wciąż konfliktu na Ukrainie podkreśliły, że możliwość zdobywania wiedzy w poczuciu bezpieczeństwa i pokoju to niewątpliwy przywilej oraz powód do szczęścia, który należy doceniać. 

IMG 3930

W tym roku progi Technikum nr 1 przekroczyło wyjątkowo liczne grono pierwszoklasistów i to im właśnie poświęcono najwięcej uwagi . Uczniowie starszych klas wyrazili nadzieję, że szybko zaaklimatyzują się oni w nowym miejscu i poczują częścią szkolnej społeczności, a wybór naszej szkoły uznają za wyjątkowo trafny. Pani Dyrektor Anna Kowalska, witając przybyłych w imieniu rady kierowniczej CKZiU oraz wszystkich nauczycieli, zwróciła uwagę, że nowa szkoła to, nowe wyzwania, którym trzeba sprostać, to w końcu przygotowanie do startu w dorosłe życie, dlatego należy nowe obowiązki potraktować poważnie i od początku zabrać się do solidnej pracy. Życzyła uczniom klas pierwszych optymizmu, sukcesów i przewagi radosnych doznań nad przykrymi, które przecież zdarzają się w życiu.

IMG 3931

Następnie uczniowie klas pierwszych poznali swoich wychowawców, którzy podczas pobytu w szkole będą otaczać ich opieką i dbać, aby dobrze czuli się w szkole, ale też przestrzegali zasad, które w niej obowiązują.

IMG 3933

 

IMG 3932

IMG 3934

IMG 3938Początek roku szkolnego zawsze jest okazją do złożenia życzeń:
Dyrekcji – uśmiechu, spokoju i poczucia dumy z uczniów i nauczycieli;
Nauczycielom – pogody ducha, wytrwałości, cierpliwości i satysfakcji z pracy;
Uczniom - sukcesów, doświadczania szkolnych radości i umiejętności efektywnego skorzystania z przekazywanej wiedzy;
Pracownikom administracji i obsługi – miłej, spokojnej i nieuciążliwej pracy;
całej szkolnej społeczności  - serdecznych, życzliwych relacji i pomyślnej współpracy.