„Praktyki w Austrii dla najlepszych”

received 515927573140555W sobotę 22.01.2022 grupa 7 uczniów z klasy 3GŻ kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych wyjechała na praktyki zawodowe do Austrii w ramach projektu międzynarodowego w zakresie mobilności zawodowej.

Projekt został zainicjowany w wyniku współpracy doradców EURES z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, a od tego roku również z  Śląskim WUP. Jest to już X edycja projektu, w której wzięło udział do tej pory 300 uczniów z województwa dolnośląskiego i lubuskiego. W 2022 roku pierwszą szkołą w województwie śląskim uczestniczącą w projekcie jest Technikum nr 3 Gastronomiczno-Hotelarskie w CKZiU w Sosnowcu.  Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości o mobilności pracowniczej i poszerzenie zainteresowań a także podniesienie kwalifikacji uczniów poprzez zapoznanie się z inną kulturą pracy, zdobycie nowych umiejętności, doskonalenie umiejętności językowych, zdobycie doświadczenia oraz nabycie kompetencji międzykulturowych. Od poniedziałku uczniowie rozpoczęli praktykę u pracodawców, zapoznali się ze stanowiskami pracy oraz harmonogramem praktyk.