CKZiU w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 w rządowym programie „Aktywna tablica”

W roku szkolnym 2021/2022 CKZiU Grota- Roweckiego 64 uczestniczyło w rządowym programie „Aktywna tablica”, którego nadrzędnym celem jest doposażenie szkół w nowoczesne środki nauczania technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz rozwijanie kompetencji TIK na zajęciach lekcyjnych. 
W 10 pracowniach, w których odbywa się nauka przedmiotów ogólnokształcących oraz zawodowych, zainstalowano tablice interaktywne SMART, monitory interaktywne Smart wraz z oprogramowaniem Smart Learning Suite.

Interaktywne zasoby pomagają zrozumieć abstrakcyjne dla uczniów zagadnienia, pobudzają wyobraźnię oraz wspierają proces zapamiętywania nowych treści. To efektywna edukacja, która wymaga najwyższej jakości materiałów dydaktycznych oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Ponadto nowoczesne urządzenia  rozwijają u uczniów myślenie krytyczne, kompetencje społeczne (praca grupowa) i cyfrowe, uczą metody naukowej – zadawania pytań, formułowania hipotez, wyciągania wniosków. 

W ramach programu „Aktywna tablica” organizowane będą lekcje otwarte, tworzone będą materiały dydaktyczne, przygotowywane będą prezentacje multimedialne.