Etap I i Etap III warsztatów na Politechnice Łódzkiej

Chwalimy się!

W dniach 14-18.06 2021 oraz  15-19. 11.2021 na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów realizowany był Etap I i Etap III warsztatów na Politechnice Łódzkiej  dla młodzieży BS I st. Z CKZiU Sosnowiec,  w ramach projektu  „Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodzie krawiec” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem projektu jest opracowanie i upowszechnianie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkoły zawodowej z uczelnią wyższą dla zawodu krawiec, a w konsekwencji lepsze przygotowanie uczniów do oczekiwań współczesnego rynku.Młodzież miała okazję poznać specyfikę pracy w różnych laboratoriach wydziału oraz uczestniczyła w procesie tworzenia wyrobów tekstylno – odzieżowych od projektu, poprzez wizualizację 3D, konstrukcję,  realizację, badanie surowców i tekstyliów, drukowanie, wykończenie, tworzenie metek, dokumentacji fotograficznej aż do przedsiębiorczości.

Kierownik projektu dr inż. Magdalena Owczarek

Prowadzący: 

dr Anna Szumigaj-Badziak, 

dr Maciej Jabłoński, 

dr Marta Miaskowska, 

dr inż. Edyta Matyjas-Zgondek, 

dr inż. Magdalena Owczarek, 

dr inż. Agnieszka Cichocka, 

dr inż. Magdalena Kłonowska, 

dr inż. Aleksandra Rutkowska,

dr inż. Waldemar Machnowski,

dr hab. Michał Puchalski, prof. PŁ, 

dr hab. inż. Marcin Barburski, prof. PŁ, 

dr hab. inż. Sławomir Sztajnowski, prof. PŁ, 

dr hab. inż. Małgorzata Matusiak, prof. PŁ.

Opiekuni młodzieży: Michał Mykhalo , Piotr Strugala

 

Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Numer i nazwa Działania: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki
Numer naboru: POWR.02.15.00-IP.02-00-001/20