Inauguracja nowego roku szkolnego 2021/2022

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru oraz Branżowej Szkole I Stopnia odbyło się 1 września br. na sali gimnastycznej.

Tuż po godzinie 9.00 uczniowie wszystkich klas pierwszych odśpiewali hymn państwowy. Pani wicedyrektor mgr Elżbieta Włodarczyk serdecznie przywitała nauczycieli, rodziców, a w szczególności pierwszoklasistów rozpoczynających naukę. W swoim przemówieniu życzyła nauczycielom owocnej pracy, uczniom samych sukcesów. Następnie przedstawiła wychowawców klas oraz grono pedagogiczne. W swoim wystąpieniu wspomniała o szczególnym znaczeniu daty 1 września, która skłania do zadumy nad latami wojny i okupacji hitlerowskiej. Te wyjątkowo ważne karty naszej historii przypomniała również młodzież z klas II Ta i II Tc w krótkim montażu słowno- muzycznym. Nie zabrakło elementów humorystycznych. Uczniowie przypomnieli typy nauczycieli, które można spotkać w każdej szkole. Był nauczyciel żartowniś, troskliwy nauczyciel, srogi nauczyciel, nauczyciel oderwany od ziemi i nauczyciel Stylizacji- oddany profesji i uczniowi. Po części oficjalnej uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich sal. Młodzież ucząca się w klasach wyższych powitała rok szkolny o godzinie 10.30 wraz z wychowawcami w pracowniach przedmiotowych.