Nowe możliwości dla absolwentów CKZiU

W ramach realizacji projektu „Nowe doświadczenie zawodowe - nowe możliwości” z programu ERASMUS + tegoroczni absolwenci techników w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Grota Roweckiego 64 odbywają 4 tygodniowe praktyki/ staże zawodowe w Hiszpanii i Portugalii. Z uwagi na sytuację epidemiczną wyjazd planowany w 2020r. został przesunięty na lipiec 2021 r. 

Młodzież zdobywa specjalistyczną wiedzę i doświadczenie zawodowe w międzynarodowym środowisku pracy u zagranicznych pracodawców w Barcelonie, Walencji i okolicach Lizbony. Stażyści poznają, m.in. specyfikę i organizację pracy w danej branży, najnowsze urządzenia i technologie, praktyczną stronę wdrażania obowiązujących norm unijnych, zdobywają  wiedzę z zakresu funkcjonowania różnorodnych podmiotów gospodarczych  i unijnego rynku pracy. Dzięki wyjazdowi mogą również podnieść swoje kompetencje językowe w zakresie  języka angielskiego zawodowego i komunikacyjnego oraz podstaw języka kraju partnerskiego, jak i doświadczyć wielu niezapomnianych chwil podczas realizacji programu kulturowego. 

Udział w projekcie pozwoli absolwentom CKZiU na zdobycie konkurencyjnej pozycji na lokalnym, krajowym i europejskim rynku pracy oraz zwiększenie szans na zatrudnienie, a uzyskane podczas stażu certyfikaty potwierdzające kompetencje, będą niewątpliwie stanowiły mocną stronę w ich życiorysach zawodowych.