Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 nowoczesnym branżowym ośrodkiem egzaminacyjnym

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 stało się nowoczesnym branżowym ośrodkiem egzaminacyjnym o zasięgu ogólnopolskim, w którym od bieżącego roku przeprowadzane  są  egzaminy sprawdzające zakres wiedzy i umiejętności zawodowych, nie tylko uczniów sosnowieckiego Centrum,  ale również uczestniczą w nich zdający zgłoszeni przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie. 

Egzaminy odbywają się  w oparciu o nowoczesne pracownie zawodowe CKZiU w wielu kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodach branży przemysłu mody, fryzjerskiej, fotografii i multimediów, gastronomicznej i przemysłu szklarskiego. Zmodernizowana  infrastruktura i doskonale wyposażona baza dydaktyczna sosnowieckiego Centrum, odpowiadająca warunkom zbliżonym do rzeczywistego środowiska pracy, zadecydowała  o rozszerzeniu zasięgu ośrodka egzaminacyjnego poza region. 

Uczniowie w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe wyposażani są w konkretne umiejętności zawodowe i specjalizacje dostosowane do potrzeb gospodarki. Egzaminy zawodowe stanowią dla zdających przepustkę do zatrudnienia i osiągnięcia sukcesu na rynku pracy.

Wszystkim zdającym życzymy powodzenia!