ŚNIADANIE ZAWODOWÓW” W CKZIU

16 czerwca 2021r. mieliśmy zaszczyt gościć doradców zawodowych szkół podstawowych. 

Dyrekcja, wicedyrektorzy oraz kierownicy kształcenia praktycznego przedstawili kierunki kształcenia w centrum, omówili szczegółowo proces kształcenia praktycznego na kierunkach już  funkcjonujących w szkole oraz tych które kształcą młodzież od niedawna. Przybyłych gości najbardziej zainteresowały nowe zawody w CKZiU takie jak : KRAWIEC, TECHNIK STYLISTA, TECHNIK RACHUNKOWOŚCI. 

Reprezentacji szkół podstawowych poznali warunki prowadzenia zajęć zawodowych praktycznych i teoretycznych w  nowych pracowniach, które powstały w ramach projektów unijnych. Zgodnie ze ścieżką udziału w projektach, oprócz doposażenia bazy dydaktycznej, uczniowie mają możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych takich jak np. kurs prawa jazdy, umiejętnościowe kursy zawodowe. 

Nasza szkoła nigdy nie stoi w miejscu, cały czas się rozwijamy i mamy nadzieję, że za rok zaproszeni goście będą mogli poznać nowe rozwiązania edukacyjne, które będziemy mieli do zaoferowania absolwentom szkół podstawowych.