Szkolenie dla nauczycieli Gastronomika z programów komputerowych „CHART” i „GASTRO”

            Nauczyciele zawodowcy z Technikum nr 3 Gastronomiczno-Hotelarskiego w Sosnowcu wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów, a jednocześnie chcąc uczyć na jak najwyższym poziomie przyszłych fachowców będą się szkolić. 

             W dniach 08.06 oraz 10.06.2021 r. nauczyciele zawodu z branży hotelarskiej będą brali udział w szkoleniu z oprogramowania hotelowego CHART. Jest to systemem komputerowy wspierający funkcjonowanie obiektów noclegowych, hoteli, pensjonatów czy ośrodków wypoczynkowych. Oprogramowanie dla hotelarstwa CHART obejmuje również tworzenie bazy danych o obiekcie, jak również jego usługach i gościach – umożliwia tworzenie raportów oraz zestawień pomocnych przy zarządzaniu hotelem, wskazuje popularne usługi czy najbardziej dochodowe oferty na wyżywienie lub nocleg.

            Z kolei nauczyciele zawodu z branży gastronomicznej w dniach 15.06 oraz 17.06.2021 r. również będą się szkolić z programu komputerowego GASTRO. Program ten obsługuje żywienie zbiorowe, otwarte i zamknięte. GASTRO SZEF to kompleksowe zarządzanie restauracją począwszy od magazynu, poprzez przygotowanie receptur, imprez, zbiorowego żywienia po programowanie kas, odczyt sprzedaży i analizy sprzedaży i magazynu. 

Program CHART