PROJEKT „KRAWIEC”

" Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodzie krawiec" jest projektem realizowanym we współpracy z Politechniką Łódzką. 

Celem głównym tego projektu jest opracowanie i upowszechnienie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołą zawodową (Politechnika Łódzka i Branżowa Szkoła I stopnia  CKZiU Sosnowiec -  Wydział techniczno - artystyczny w zawodzie krawiec w branży przemysłu mody). Opracowanie będzie mogło służyć wielu uczelniom i szkołom zawodowym o tej specjalizacji.

W projekcie bierze udział 9 uczniów kształcących się w zawodzie krawiec,  założenia projektu biorą pod uwagę oczekiwania i bariery uczniów, młodzież po realizacji projektu zdobędzie nowe doświadczenia zawodowe, personalne i społeczne, rozszerzy wiedzę i umiejętności z pokrewnych dziedzin pozwalających na samodzielne budowanie identyfikacji i promocji wyboru.  

8 czerwca praca w projekcie ruszyła pełną parą, nasi uczniowie z klasy 1BS i 2 BSG wzięli udział w webinarium wprowadzającym do warsztatów na Politechnice Łódzkiej prowadzonym przez Panią dr inż. Magdalenę Owczarek i Panią dr Marte Miaskowską. W dniu 14 czerwca uczestnicy przedsięwzięcia  rozpoczną pięciodniowe zajęcia warsztatowe w Łodzi.