Pedagog

Wykaz instytucji pomocowych:

Problem narkotykowy

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Narkomanii przy OIK, Sosnowiec, ul. Szymanowskiego 5a; tel. 32 298 93 87

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Narkomanii, Sosnowiec, ul. 1 Maja 33, pok. 209; tel. 32 266 39 69

Anonimowa policyjna linia specjalna, tel. 800 20 148, czynna: całą dobę.

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki, tel. 801 199 990, czynne w godz. 16:00-21:00

Infolinia Stowarzyszenia KARAN, tel. 800 120 289, czynna: pon.-pt. w godz. 10:00-17:00

Problem alkoholowy

Miejski Ośrodek Psychoterapii i Leczenia Uzależnienia od Alkoholu, Sosnowiec, ul. 1 Maja 33; tel. 32 266 24 34

Miejski Ośrodek Opieki i Profilaktyki, Dziecka i Rodziny z Problemem Alkoholowym, Sosnowiec, ul. Kraszewskiego 21; tel. 32 298 00 49

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sosnowiec, ul. 1 Maja 33; tel. 32 296 23 08

Grupa AA – grupa wzajemnej pomocy dla niepijących alkoholików:

"Uwolnienie", Sosnowiec, ul. Niepodległości 17; tel. 32 291 21 58

"Nadzieja", Sosnowiec, ul. 3 Maja 11; tel. 32 266 96 36

"Przebudzenie", Sosnowiec, ul. H. Dobrzańskiego 99; tel. 32 292 85 55

Grupa DDA – grupa wzajemnej pomocy dla dorosłych dzieci alkoholików:

"Uwolnienie", Sosnowiec, ul. Niepodległości 17; tel. 32 291 21 58

Grupy ALATEEN – grupy wzajemnej pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych:

"Uwolnienie", Sosnowiec, ul. Niepodległości 17; tel. 32 291 21 58

"Nadzieja", Sosnowiec, ul. 3 Maja 11; tel. 32 266 96 36

Grupy AL-ANON – grupy wzajemnej pomocy dla współmałżonków osób uzależnionych od alkoholu:

"Uwolnienie", Sosnowiec, ul. Niepodległości 17; tel. 32 291 21 58

"Przebudzenie", Sosnowiec, ul. H. Dobrzańskiego 99; tel. 32 292 85 55

Pomarańczowa linia infolinia dla rodziców dzieci pijących alkohol; tel. 801 140 068, czynna: pon.-pt. w godz. 14:00–20:00

Przemoc, agresja

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Sosnowiec, ul. Szymanowskiego 5a; tel. 32 298 93 87

Punkt Pomocy Terapeutycznej i Prawnej Miejskiego Ośrodka Opieki i Profilaktyki Dziecka i Rodziny, Sosnowiec, ul. Kraszewskiego 76; tel. 32 292 76 75, czynny: pon.-pt. w godz. 9:00-20:00

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Sosnowiec, Plac Kościuszki 5, II piętro, pok. 205; tel. 32 266 03 87

Niebieska linia – Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, tel. 801 12 00 02,

czynna: pon.-pt. w godz. 8:00-22:00 oraz niedziele i święta w godz. 8:0016:00

Problemy emocjonalne, zaburzenia zachowania, trudności w nauce

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1, Sosnowiec, ul. Piłsudskiego 114; 

tel. 32 266 14 71

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2, Sosnowiec, ul. Białostocka 17; 

tel. 32 263 30 34

N.Z.O.Z. Ośrodek Terapii i Psychoedukacji "KOMPAS", Będzin, ul. Modrzejowska 27; 

tel. 32 730 04 04, tel. kom. 698 44 34 24

Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Młodzieży tel. 116 111, czynny: pon.-pt. w godz. 12.00-20.00

Poradnia Zdrowia Psychicznego, Sosnowiec, ul. 1 Maja 33; tel. 32 266 39 69

Infolinia przeznaczona dla osób z problemami psychicznymi lub ich rodzin, tel. 22 885 84 83, czynna: pon.-pt. w godz.11.00-19.00

Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji Itaka, tel.22 654 40 41, czynny; pon. i czw. w godz. 17: 00-20:00

Telefon zaufania dla osób uzależnionych od jedzenia (anoreksja, bulimia, nadwaga),

tel. 22 632 08 82, czynny w godz. 16.00-20.00