Renesans zawodu – Krawiec

Kim  jest krawiec?

Krawiectwo to rzemiosło/sztuka, a krawiec to rzemieślnik/artysta. Wytwór jego pracy 
to wykonana pojedyncza sztuka odzieży. Wyjątkowa, jedyna, niepowtarzalna suknia, bluzka, spódnica, spodnie, garnitur  czy też inny element garderoby. To jednocześnie specjalista obsługujący nowoczesne maszyny i urządzenia  aktualnie stosowane  w przemyśle mody takie jak: lagowarki, urządzenia krojcze, specjalistyczne maszyny szwalnicze z oprogramowaniem komputerowym, itp. 

Zadania Krawca 

Krawiec jako rzemieślnik/artysta  swoją pracę rozpoczyna i kończy od kontaktu z klientem 

ponadto posiada umiejętności  :

 • dobierania  modelu odzieży do typu sylwetki; 
 • odczytywania rysunku modelowego odzieży;
 • dobierania materiału odzieżowego i dodatków krawieckich;
 • zdejmowaniem wymiarów z sylwetki lub odczytywanie ich z tabel pomiarów antropometrycznych; 
 • wykonywania form oraz szablonów elementów odzieży i projektowania ich układu na materiale odzieżowym; 
 • obliczania zużycia materiałów; 
 • planowania technik wykonania odzieży;
 • wykrawania elementów odzieży z materiałów podstawowych; 
 • kompletowania elementów z dodatkami; 
 • termicznego formowania(prasowania) wybranych elementów odzieży i ich podklejania;
 • przygotowywania maszyn służących do szycia odzieży i skór oraz sprawdzania ich poprawności działania.

Absolwent  branżowej szkoły I stopnia kształcący się w zawodzie krawiec ma możliwość:

 • uzyskania dyplomu w zawodzie krawiec wraz z Suplementem Europass, który potwierdzakwalifikacje w zawodzie i jest niezwykle ceniony we wszystkich krajach UE i nie tylko;
 • kształcenia na wyższym poziomie w szkole branżowej II stopnia;
 • po uzyskaniu świadectwa maturalnego możliwość podjęcia dalszej nauki na uczelni wyższej.

Krawiec 

 •  to obecnie jeden  z najbardziej poszukiwanych zawodów w branży przemysłu mody
 • to ciągły rozwóji szerokie możliwości zawodowe dające możliwość zatrudnienia w renomowanych pracowniach krawieckich, firmach odzieżowych  na terenie kraju , Europy i nie tylko.
 • to możliwość prowadzenia własnego atelier.

Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia nr 9 Rzemieślniczo - Artystycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu kształcący się w zawodzie krawiec zdobywają wiedzę i kształcą swoje umiejętności zawodowe w pracowniach wyposażonych w park maszynowy odpowiadający potrzebom rynku pracy. W pracowni wytwarzania modeli odzieży  pracują na specjalistycznych maszynach takich jak dziurkarka, hafciarka, maszyna do szycia skór, renderka, owerlock, podszywarka, w pracowni wzornictwa odzieży uczą 
się o materiałach i obsługi urządzeń krojczych, w studio mody projektują i wykonują konstrukcje oraz  szyją odzież na własne wymiary, natomiast w pracowni przemysłowych technologii informatycznych zdobywają wiedzę z zakresu obsługi programów wspomagających proces przygotowania produkcji i projektowania modeli odzieży. Szkoła zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, dzięki której uczniowie zdobywają wysokie kompetencje i umiejętności zawodowe.