KONKURS "WYMYŚL NAZWĘ HOTELU"

Kopia WYMYL NAZW HOTELU 1

Regulamin konkursu
„Wymyśl nazwę hotelu!” 

  1. Organizatorem konkursu jest Technikum nr 3 Gastronomiczno-Hotelarskie w Sosnowcu.
  2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 08.03.2021, zgłoszenia  należy nadsyłać  do dnia 15.03.2021  na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Każde zgłoszenie powinno zawierać wymyśloną przez uczestnika konkursu nazwę hotelu oraz jego imię i nazwisko, nazwę szkoły, której jest uczniem (Technikum nr 1 lub Technikum nr 3 lub Technikum nr 7 lub BS I) oraz numer telefonu
  3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi  dnia 23.03.2021 , informacja zostanie umieszczona na stronie szkoły.

Zasady konkursu:

  1. Uczestnik konkursu ma za zadanie przesłać autorską nazwę dla pracowni branży hotelarskiej zwanej dalej  hotelem. 
  2. Każdy zgłoszony pomysł jest pomysłem autorskim i nie może naruszać praw osób trzecich.
  3. O wygranej decyduje specjalnie powołana grupa nauczycieli branży hotelarskiej, gastronomicznej oraz  turystycznej zwana (dalej Jury), które ocenia przysłane zgłoszenia. 
  4. Nagrodzony zostanie 1 wybrany przez Jury pomysł.
  5. W przypadku zgłoszenia w ramach konkursu tej samej nazwy, decyduje kolejność zgłoszeń, przy preferencji zgłoszenia zgłoszonego najwcześniej.
  6. Uczestnik może przesłać wyłącznie jedno zgłoszenie.
  7. W ramach Konkursu, o ile taką decyzję podejmie Organizator, elementy przesłane przez Uczestnika będą zamieszczone przez Organizatora na stronie szkoły .

Zgłoszenia nie mogą zawierać treści niecenzuralnych, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich jak również nie mogą przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogłyby powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Zgłoszenia, które nie spełniają powyższych warunków będą usuwane.
Zgłoszenia dostarczone poza Okresem Trwania Konkursu lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie także prawo do usunięcia takiego Zgłoszenia, a Uczestnikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu.

Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez ogłoszenie wyników na stronie szkoły.