CKZiU w Sosnowcu członkiem Sektorowych Rad ds. Kompetencji na rzecz rozwoju kwalifikacji zawodowych

CKZiU w Sosnowcu członkiem Sektorowych Rad ds. Kompetencji na rzecz rozwoju kwalifikacji zawodowych 

CKZiU w Sosnowcu przy ul. Grota Roweckiego 64 podjęło kolejną długofalową współpracę z Sektorową Radą ds. Kompetencji na rzecz dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb gospodarki. Cele powołanych Rad Sektorowych są realizowane  poprzez dialog i wymianę doświadczeń z przedstawicielami instytucji edukacji kształcącymi na potrzeby branży.                                    

Od 2016 r. Centrum jest już członkiem Sektorowej Rady ds. Kompetencji dla Sektora Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów, w ramach której aktywnie uczestniczy w budowaniu nowej jakości kształcenia przyszłych kadr przemysłu mody oraz wyznaczaniu kierunków zmian zachodzących w systemie edukacji i biznesie, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym. Jako członek Rady, CKZiU ma wpływ, m.in. na identyfikowanie i definiowanie rzeczywistych wymagań zawodowych w branży, opracowywanie ram i standardów kwalifikacji, programy edukacyjne, inicjowanie współpracy szkół, uczelni  z przedsiębiorstwami, tworzenie porozumień edukacyjnych.

W br. do grupy Sektorowej Rady ds. Kompetencji Marketingowych przystąpiło Technikum Nr 1 Ekonomiczne w CKZiU kształcące w zawodzie technik reklamy. Głównym zadaniem Rady jest dopasowanie szkolnictwa do potrzeb sektora komunikacji marketingowej, tak aby kwalifikacje zdobywane w szkołach, na uczelniach, podczas kursów i szkoleń odpowiadały na rzeczywiste potrzeby pracodawców. 

Udział CKZiU w Sektorowej Radzie ds. Kompetencji Marketingowych jest odpowiedzią na potrzeby i wymagania rynku usług marketingowych i pracodawców. Komunikacja marketingowa to szczególnie dynamicznie zmieniający się obszar rynku, a jedną z głównych sił napędowych jest postępująca cyfryzacja. W najbliższych latach szczególnie poszukiwani będą pracownicy o wysoko rozwiniętych umiejętnościach w zakresie digitalu. Dlatego tak ważne jest, aby zarówno kształcenie osób dopiero wchodzących na rynek pracy, jak i tych, którzy w ramach lifelong learning nieustannie pogłębiają, czy zmieniają swoje kwalifikacje, systemowo dostosowane było do zmieniających się metod i form komunikacji związanych z rozwojem nowych mediów.

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .
Klauzula Informacyjna RODO Czytaj . . .