SOSNOWIECKI EKONOMIK ZDOBYWCĄ SREBRNEJ TARCZY – PERSPEKTYWY 2021

perspektywy srebrna tarcza 21Z ogromną radością informujemy, że w Rankingu Techników Perspektywy 2021 nasza szkoła – Technikum nr 1 Ekonomiczne w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu zajęło I miejsce wśród sosnowieckich Techników, 24 miejsce w województwie śląskim i 164 miejsce w kraju.
W tegorocznym Rankingu wzięły udział 1743 technika z całego kraju, które spełniły tzw. kryterium wejścia. To ogromne wyróżnienie dla naszej szkoły oraz uhonorowanie pracy grona pedagogicznego i uczniów. Na sukces złożyły się wspólne działania całej szkolnej społeczności.
Dyrekcji szkoły, która troszczy się o stworzenie jak najlepszych warunków do nauki poprzez rozwój bazy dydaktycznej, nowoczesne pracownie przedmiotowe na miarę XXI wieku i dalszych wyzwań przyszłości. Organizację praktyk zagranicznych, udział w projektach międzynarodowych, które umożliwiają młodzieży i nauczycielom pogłębianie wiedzy, wymianę doświadczeń.


Wykwalifikowanej kadry nauczycieli, którzy nie tylko przekazują wiedzę, ale przede wszystkim rozbudzają pasje młodzieży i nieustannie doskonalą warsztat pracy, aby sprostać nowym wymaganiom edukacji.
Wreszcie uczniów – młodych, ambitnych ludzi, chłonnych wiedzy, otwartych na świat, świadomych, że start w dorosłość i stworzenie sobie szansy na sukces zawodowy wymaga solidnej pracy, pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności.
Pewnie nie byłoby sukcesu, gdyby nie atmosfera panująca w szkole – wzajemnej życzliwości, otwartości na potrzeby i problemy innych, koleżeńskiego współdziałania zarówno wśród grona pedagogicznego jak i uczniów. Te dobre relacje sprzyjają podejmowaniu nowych wyzwań, pomagają w systematycznej pracy i pokonywaniu trudności – są zatem prostą drogą do sukcesu, którym wspólnie możemy się cieszyć – tytułem honorowym SREBRNEJ SZKOŁY 2021.

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .
Klauzula Informacyjna RODO Czytaj . . .