Dezynfekcja boiska

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej rok szkolny 2020/2021 rozpoczął się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Grota- Roweckiego 64 w Sosnowcu w trybie stacjonarnym. W związku z tym należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa w czasie pandemii, obowiązujących na terenie placówki. 

Do szkół przychodzić mogą tylko uczniowie, nauczyciele i pracownicy zdrowi, bez objawów infekcji dróg oddechowych. Należy przestrzegać zasady dystansu społecznego, obowiązkowo nosić maseczkę oraz używać płynów do dezynfekcji. 

W trosce o bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników CKZiU boisko szkolne usytułowane przy 
ul. Grota-Roweckiego 64 oraz wszelkie elementy infrastruktury tj. bramki, siatki, siedziska zostały poddane dezynfekcji.