Technik fotografii i multimediów

fotoFotografia  i multimedia są wykorzystywane niemal we wszystkich obszarach działalności człowieka. Postęp technologiczny sprawił, że dzisiaj odchodzi się od rejestracji materiałów w postaci analogowej na rzecz rejestracji cyfrowej.  Powszechna dostępność, sprzętu elektronicznego do rejestracji materiałów cyfrowych, przyczyniła się do rozwoju sektora usług związanych z przetwarzaniem danych i ich prezentacji w formie folderów, fotoksiążek, oraz filmów, jak i publikacji w Internecie.  Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie  fotograf,  możesz kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia na kierunku Technik fotografii i multimediów. W BS II stopnia jest realizowana druga kwalifikacja wyodrębniona w tym  zawodzie: AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych. Równocześnie z kształceniem zawodowym realizowane jest kształcenie ogólne przygotowujące  do zdania egzaminu maturalnego.

Kształcenie w zawodzie technik fotografii i multimediów  jest szerokoprofilowe,  przygotowuje specjalistów  w dziedzinie związanej z multimediami, które wykorzystują rożne formy informacji i różne formy jej przekazu, od fotografii, poprzez dźwięk, film i animacje, a także publikacje  internetowe. Daje to przyszłym absolwentom realne szanse na zatrudnienie nie tylko w Polsce, ale także w krajach Unii Europejskiej i innych.

Absolwent BS II stopnia podczas nauki zostanie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych odpowiadających potrzebom rynku pracy:

 1. przygotowania materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych, 
 2. wykonywania i publikowania projektów multimedialnych.

Uczęszczając na ten kierunek będziesz miał możliwość: zrozumieć techniczne aspekty dotyczące szeroko pojętej fotografii analogowej jak i cyfrowej, poznać praktyczne zagadnienia związane z pracą w studio fotograficznym i plenerze, nauczyć się metod korekty zdjęć i montażu fotograficznego, opanować obsługę sprzętu fotograficznego i filmowego oraz poznać jego budowę i zasady funkcjonowania. W nowoczesnych pracowniach komputerowych nauczysz się Przygotowywania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych i multimedialnych cyfrowej obróbki zdjęć, projektowania grafiki, animacji, montażu filmowego. Nauczysz się też, organizować i zarządzać pracą zespołu

Gdzie znajdziesz pracę :

 • Własna działalność gospodarcza
 • Sesje zdjęciowe, kampanie reklamowe, targi, wydarzenia i eventy,
 • Praca na planie filmowym i tv oraz w sieci,
 • Fotograf,operator, oświetleniowiec, montażysta filmowy,
 • Przedstawiciel handlowy firm i sklepów fotograficznych,

GDZIE MOŻESZ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ,  STUDIA:

 • szkoły filmowe,
 • studia podyplomowe
 • akademia sztuk pięknych
 • szkoły artystyczne