Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

7 lutego 2020 r. odbyło się spotkanie podsumowujące działania wolontariuszy Technikum nr 7, Branżowej Szkoły I Stopnia nr 9 i Technikum nr 1, podczas kwesty publicznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Szef sztabu Janusz Kłosowicz wyraził swoje uznanie dla wysiłku i starań młodzieży biorącej udział w 28 finale.

Przedstawił wyniki kwesty – kwotę zebraną przez wolontariuszy działających w tym sztabie. Bardzo pozytywnie ocenił pracę kwestorów. Zachęcił do udziału w kolejnym finale nie tylko w charakterze wolontariuszy czynnie kwestujących na ulicach, ale także działających w sztabie. Uczniowie, którzy zgromadzili najwyższą kwotę zostali wyróżnieni, otrzymali podziękowania oraz drobne upominki. Wszyscy uczniowie wyrazili chęć udziału w kolejnych finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz innych formach pomocy potrzebującym. 

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .
Klauzula Informacyjna RODO Czytaj . . .