Otoczenie pracodawców CKZIU powiększa się

18.12.2019 Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu podpisała umowę o współpracy z Miejskim Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Sosnowcu reprezentowaną przez dyrektora oddziału Elżbietę Niewiare. 

Współpraca została podpisana na rzecz podniesienia jakości i atrakcyjności kształcenia praktycznego uczniów Technikum nr 1 Ekonomicznego. ZUS oddział w Sosnowcu będzie wspierać Centrum w realizacji procesu dydaktycznego poprzez praktyczne szkolenie uczniów oraz wzbogacenie programów nauczania o informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych. Dzięki wymianie doświadczeń i wiedzy partnerzy zakładają wsparcie rozwoju regionu, a podjęte działania umożliwią wzbogacenie i poszerzenie świadomości młodzieży o ubezpieczeniach społecznych. Partnerzy w ramach umowy zobowiązują się również do wspierania przedsięwzięć i projektów mających na celu promowanie kierunków kształcenia w zawodach związanych z branżą, w których kształcą się uczniowie Centrum.