Selfie

Po raz drugi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota-Roweckiego 64 wygrało konkurs Selfie + w kategorii Twój projekt w jednym ujęciu. Zdjęcie autorstwa Kornelii Warakomskiej stażystki projektu "Od stażysty do europejskiego specjalisty" zajęło I miejsce w ramach programu PO WER Kształcenie i szkolenie zawodowe.

Platforma selfie+ to miejsce stworzone specjalnie dla beneficjentów programów: Erasmus+, PO WER, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży, służące prezentowaniu działań projektowych realizowanych przy wsparciu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .
Klauzula Informacyjna RODO Czytaj . . .