Współpraca z Politechniką Łódzką

W Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru w CKZiU w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 we współpracy z Politechniką Łódzką ruszyły  zajęcia edukacyjne w ramach projektu „Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej tekstylno-odzieżowej  dla zawodu technik przemysłu mody”. Projekt stanowi uzupełnienie dla programu nauczania dla zawodu technik przemysłu mody. 

Program specjalizacji opracowany został  z uwzględnieniem podstawy programowej w oparciu 
o diagnozę i potrzeby uczniów . Głównym celem programu jest zwiększenie  atrakcyjności kształcenia zawodowego na kierunku technik przemysłu mody, wzmocnienie  powiązania pomiędzy kształceniem zawodowym na poziomie szkoły średniej  i szkolnictwem wyższym, a także  zwiększenie  atrakcyjności na rynku pracy dla przyszłych absolwentów oraz dopasowanie  oferty edukacyjnej szkoły do aktualnych potrzeb rynku pracy.

 

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .
Klauzula Informacyjna RODO Czytaj . . .