Tydzień Kariery w CKZIU

23 października 2019 roku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 zaszczyciła swoją obecnością  Pani Senator RP Joanna Sekuła.

Pani Senator spotkała się z młodzieżą w ramach  organizowanego Tygodnia Kariery, gdzie poprowadziła prelekcję pn. „Kwalifikacje czy kompetencje",  podczas której  przedstawiła młodzieży jak ważne są kwalifikacje nabywane w szkole oraz ich istotny wpływ na dalszą karierę zawodową. 

Po spotkaniu, uczniowie jednogłośnie stwierdzili, że podnoszenie swoich kwalifikacji i doskonalenie umiejętności zawodowych odgrywa bardzo dużą rolę w dynamicznie zmieniającym się rynku pracy i postępie gospodarczym. Podczas prelekcji Pani Senator podkreślała również wagę kompetencji społecznych, bez których posiadanie kwalifikacji zawodowych tracą swoją ważność.